06 295 122 94

Loonwerk

Gras
Grashakselen
Opraapwagens

Maïsteelt
GPS gestuurd zaaien
Hakselen (Schredlage beschikbaar)
Transport

Mest
Transport van mest
Injecteren van gras en bouwland
Overpompen
Wegen en monsteren

Grondbewerking
Egaliseren
Cultiveren
Ploegen

Grondverzet
Mobiele kraan met draai kantel stuk
Plaatsen betonplaten
Aanleggen kikkerpoel
Levering van zand/grond